ETT GER ERT BOLAG FLEXIBILITET & FÖRMÅNER

Företagskort

På denna sidan hittar ni allt om företagskort. Använd informationen för att hitta det bästa företagskortet för just ert bolag. Vi rekommenderar att de flesta bolag bör använda bensinkort och kreditkort.

FÖRMÅNER & RABATTER

Bensinkort

Tanka billigare, få förmåner och samla kostnaderna på en faktura genom att använda bensinkort i företaget.

Företagskort och bensinkort erbjuder er bättre priser
Företagskort och kreditkort ger er flexibilitet

FÖRMÅNER & FLEXIBILITET

Kreditkort

Genom att använda ett kreditkort i företaget så får ni rabatter, förmåner och flexibiliteten när det kommer till bolagets ekonomi.

FÖRETAGSKORT ÖKAR ER FLEXIBILITET

Vad är ett företagskort?

Ett företagskort är som ett helt vanligt bankkort. Det fungerar likt de bankkort man har som privatperson men de är istället utställda till ett företag. Både enskilda företag och olika bolag kan ha företagskort. Det gör det helt enkelt lite lättare att hålla koll på alla ekonomiska transaktioner. Ofta får företaget en faktura en gång i månaden och det gör att företaget kan se till att den betalas direkt. Med ett kreditkort kan företaget också fördela utgifterna lite bättre. En månad då inkomsterna är höga kan en större del av krediten betalas.

Både stora och små företag kan dra nytta av företagskort. Det spelar ingen roll om företaget handlar mycket eller lite. De olika korten kommer nämligen ofta med rabatter, bonusar och försäkringar som företaget annars gått miste om. Även några kronor per köp i rabatt kan bli en rejäl summa när året är slut.

Årsavgifter kan förekomma

Företagskort kan ofta ha en mindre årsavgift beroende på sort. Bensinkort där pengar sätts in på förhand kostar ofta inget. Ett kreditkort eller betalkort kan ha en mindre avgift. Ofta ligger den på någon hundralapp varje år och avgiften kan antingen dras en gång om året, eller som en mindre summa varje månad på autogiro. Det är bra att komma ihåg att företagskort ofta också har ränta på de pengar som sätts in. 

På samma sätt får man ofta betala en del i ränta för ett kreditkort eller betalkort när det används. Summa med mera kan dock variera beroende på beloppet företaget handlat för. Ofta finns också en räntefri månad att betala av köpen på, vilket kan vara en fördel för nystartade företag eller för de som precis fått hem sitt första företagskort.

BENSINKORT, KREDITKORT M.M.

Vad finns det för olika företagskort?

Det finns många olika typer av företagskort och de kan se ut på flera olika sätt. De kan också utfärdas av olika banker, kreditgivare och korttillverkare. När det gäller företagskort är det oftast gratis att ansöka om dem. Men vilka olika företagskort finns det egentligen?

Företagskort kan till exempel innebära att företaget får rabatt på hyrbilar, drivmedel och släp. Det betyder att företag som sysslar med bilar, eller som behöver transportera saker kan ha stor nytta av korten. Ofta är det bilfirmor. reklamföretag och mindre firmor som sköter trädgårdar med mera som har allra mest nytta av de här företagskorten.

Andra företagskort fungerar på byggaffärer och för hyra av maskiner av olika slag. Det kan till exempel vara så att de inte kan skicka fakturor och då kan ett kreditkort vara bra. Saneringsfirmor, snickerier och liknande kan ha stor nytta av kort av den här sorten.

Oftast är det kreditkort med olika nischer

Företagskort kan också gälla för vanliga saker som mat, möbler och tillbehör till kontoret. Ofta handlar det om kreditkort med en kreditgräns. Korten kan ibland vara utdelade till olika anställda som då får ta ansvar för vad som sker gällande utgifter. De blir betalningsansvariga. För den anställde kan höga fakturor plötsligt bli ett gissel. Då kan företagskort av typen där pengar sätts in i förväg vara ett bättre alternativ. Nackdelen med dem är att pengarna snart kan vara slut. 

Oavsett vilket slags kort företaget väljer kan det vara klokt att titta igenom transaktionerna på fakturan så att inga obehöriga sådana gjorts, samt se till så att inget dragits dubbelt.

FÖRMÅNER & BÄTTRE PRIS

Bensinkort ger er förmåner

Ett bensinkort är ett slags kreditkort. En företagare kan ansöka om dem på flera stora bensinstationer och ofta är det kort av modellen VISA eller MasterCard som är aktuella. När det gäller bensinkorten fungerar de på precis samma sätt som ett vanligt kreditkort men skillnaden är att de ofta bara gäller för bensin och drivmedel. Precis som med andra sorters kreditkort kan företaget få bonusar även här men det rör främst drivmedel.

Det finns bensinkort både hos små och stora bensinbolag och det spelar ofta ingen roll om stationerna är bemannade eller obemannade. Om det är en bemannad station kan man ansöka om bensinkortet direkt där, och är den obemannad kan man antingen fylla i en talong och skicka in eller ansöka om kortet online.

Läs mer om bensinkort för företag

Olika sorters bensinkort

När det gäller bensinkorten kan de utformas på lite olika sätt. Det finns till exempel bensinkort där företagaren tankar på kredit och sedan betalas allt i efterskott. Bensinkorten kan också delas ut till anställda men med en lägre kreditgräns. Det underlättar om den anställde ska arbeta på en annan ort eller om en firmabil måste tankas. 

Vissa bensinkort innebär också att företagaren sätter in pengar i förskott på kortet. Då betalar man direkt vid tankningen men företaget får fortfarande bonusar och rabatter precis som om en kredit används.

FÖRMÅNER & FLEXIBILITET

Kreditkort erbjuder er flexibilitet

Om ett företag har ett kreditkort innebär det att det också finns en kredit hos den kreditgivande banken. Det belopp företaget handlar för betalas sedan enligt fakturor som skickas ut varje månad. 

Man kan antingen betala hela beloppet eller betala det lägsta angivna belopp som finns angivet på fakturan. Företaget kan också växla mellan att betala hela summan en månad, och sedan betala en del någon månad efter och så vidare.

Ibland har företaget inte några fysiska kort utan det finns istället ett kortnummer som ska användas när företaget gör sina inköp. Själva krediten fungerar dock på samma sätt som om ett fysiskt plastkort hade funnits.

Läs mer och jämför kreditkort till företag här!

Bonus i form av cashback

När det gäller kreditkort kan de ofta ha en så kallad cashback som företaget får ta del av. Det kan vara så att företagaren får bonus eller rabatt när kortet används. Ibland kan företagen också få tillbaka pengar när de gör inköp på olika ställen.

Kreditkort kan ha flera olika utgivare och vilket kreditkort man får kan variera. Även om man som företagare har haft ett kreditkort i en bank länge kan man efter ett tag få ett annat kort. Det beror på att varje bank gör upphandlingar om vilka kort som ska erbjudas konsumenterna. Om företaget under ett eller flera år har haft till exempel ett VISA-kort kan nästa kort bli ett MasterCard. 

Det innebär att regler och avgifter för kortet kan variera något från år till år. Som företagare bör man hålla lite extra koll på det.

ANVÄND FLERA FÖRETAGSKORT I FÖRETAGET

Kontokort - samlingsord för olika sorters kort

Ett kontokort är ett slags betalmedel som delas in i tre olika typer. Man kan använda det på flera ställen världen över där kort accepteras. De olika typer av kontokort som finns är bankkort, kreditkort och betalkort. Med vad är det för skillnad mellan korttyperna?

Bankkort

Bankkort är en korttyp som kopplas direkt till företagets eller en enskild anställds konto. Om företaget har mycket pengar på sitt konto kan det dock vara mycket riskabelt att ha ett kort knutet direkt till det. Det går dock bra att skapa ett annat konto och föra över en mindre summa till det.

Kreditkort

Ett kreditkort innebär att företaget handlar på kredit. Det finns inga pengar insatta på kortet utan det företaget köper betalas i efterskott. Kreditkortet kan ha olika kredittider och det kan vara lite riskabelt om företaget inte har full koll på inköpen. Företaget kan dock fördela betalningarna lite bättre och balansera utgifterna. Här kan en del av fakturan betalas åt gången.

Betalkort

Ett betalkort innebär att företaget handlar och alla inköp samlas sedan på en faktura som skickas ut en gång varje månad. Fakturan ska betalas inom 14 eller 30 dagar. Om man har ett betalkort i företaget kan utgifterna inte delas upp och balanseras. Den faktura företaget får ska betalas i sin helhet innan den förfaller. På de här korten finns det ofta inte någon gräns för hur mycket företagaren kan handla för. Det är dock viktigt att se till att pengar finns för att täcka alla inköp.

VÄLJ RÄTT FÖRETAGSKORT FÖR JUST ERT BOLAG

Välj rätt företagskort

Med tanke på att det finns väldigt många olika företagskort att välja mellan kan det vara klokt att jämföra de olika korten lite extra. Men vad bör man egentligen tänka på som företagare?

Det kan vara klokt att fundera på hur lång kredittid företaget behöver. Kanske är det dumt att betala för en lägre kredittid? Om företaget hamnar i betalningssvårigheter kan det dock vara skönt om det finns ett par dagar extra att betala på. De olika korten har olika betalningsfrister, och på vissa kort får man också sätta in pengar i förväg och sedan dras beloppet från dem.

En annan sak som kan vara bra att titta lite extra på är om företagskortet ger rabatter och bonuspoäng på saker som företaget verkligen har nytta av. Ett företag som håller på med bilar har antagligen mer nytta av ett företagskort som ger rabatt på drivmedel och bildelar än av ett kort som ger bonuspoäng på hotellresor. Ett mindre företag kan också ha stor nytta av ett företagskort som ger rabatt på drivmedel och liknande.

Försäkringar och förmåner som passar er

Om företaget reser mycket kan det vara bra att titta på om företagskortet innebär någon extra reseförsäkring. Med försäkringen kan man få ersättning om man skadas eller hamnar på sjukhus om man är på resa utomlands. 

Det kan också vara så att man får ersättning av försäkringen om bagaget kommer bort eller om det helt enkelt inte kommer fram till den plats man reser till. Stora företag som reser mycket kan ha särskild nytta av det här.

När det är dags att skaffa ett företagskort till företaget kan det alltså löna sig att jämföra korten en hel del. På så sätt får man det kort som passar företaget allra bäst.

NÄSTAN INGA NACKDELAR - MEN MÅNGA FÖRDELAR

Risker med företagskort

Det finns faktiskt inte speciellt många risker med företagskort. Speciellt inte om man väljer att varje enskild anställd som använder korten har betalningsansvar. I annat fall kan man riskera att någon anställd tar tillfället i akt och ser till att nyttja företagskortet så gott det går. Kanske handlas det saker som inte bara går till företaget, eller så är det den privata bilen som tankas med företagets bensinkort. 

Först kanske det bara är mindre köp på några kronor som görs och det kan man ofta smita undan med. Kanske är det en flaska vatten eller liknande. Men kanske utvecklas de här köpen och beloppen blir större och större. För företaget kan det här både bli ett problem för bokföringen och rent ekonomiskt.

Anställda som inte använder kortet rätt

När företaget får sin faktura kan det vara svårt att sätta in den i bokföringen om det visar sig att saker som har köpts eller hyrts inte har använts i de arbeten som företaget har utfört. Det kan ställa till problem om till exempel Skatteverket beslutar sig för att göra en kontroll av företagets transaktioner. 

Som företagare kan man inte heller vara säker på att få tillbaka de pengar som har använts till annat. Den anställde kanske inte kan betala tillbaka, eller så kan man helt enkelt inte ta reda på vem av alla anställda det är som har använt pengarna. Det är speciellt svårt om det är ett stort företag.

DET FINNS MÅNGA FÖRDELAR

Fördelar med företagskort

Man kan inte bortse från att företagskort erbjuder en hel del olika fördelar. För det första kan företagets administration underlättas mycket i och med att alla inköp med mera samlas på en faktura som sedan skickas ut mellan en och två gånger varje månad. 

Man kan också få ett jämnare flöde på betalningar i företaget i och med att krediten på företagskort ofta är mellan 50-60 dagar lång. Det finns likvida medel för köp tack vare kortet och företagaren står inte utan pengar. En annan fördel är att företaget också kan planera betalningarna på ett bättre sätt.

Rabatter och förmåner

Företagskort ger ofta också olika rabatter, bonuspoäng med mera som företaget annars går miste om. Det kan handla om rabatter på drivmedel, eller bonuspoäng som sedan kan användas till något annat.

Kortet kan anpassas efter era önskemål

Ett företagskort kan utformas på lite olika sätt, vilket gynnar företaget. Det kan till exempel vara så att den som använder kortet har betalningsansvar. Det betyder att en anställd får gå igenom en kreditprövning och det är också denne som får fakturan skickad till sig. Om den anställde har betalat för resor med mera får denne skicka in räkningarna till företaget. 

Fakturan till företagskortet måste dock betalas innan förfallodatum, annars kommer den enskilde anställde att drabbas trots att företaget betalar årsavgifter för kortet.