ÖKA FÖRETAGETS LIKVIDITET

Fakturaköp

Genom tjänster som fakturaköp kan ert bolag frigöra kapital i form av obetalda kundfakturor. Det innebär att ni snabbt kan öka företags likviditet.

Bästa bolaget för fakturaköp

Det finns flera hemsidor att välja mellan för fakturaköp på nätet. Dessa kallas oftast för factoringbolag. Online är det enklare att söka bland alternativ och hitta dem som är värda att satsa på med de bästa avtalen. Factoringbolag erbjuder ett brett antal tjänster som är tillgängliga för både små och stora företag. Oavsett storleken på företaget är det alltid bra att kunna fokusera på kärnverksamheten och låta en annan hantera alla fakturor och fakturaköp.

Vi rekommenderar Mynt.se för fakturaköp

En av de bästa sidorna på marknaden idag är Mynt.se som erbjuder både fakturaköp och fakturabelåning. Det som skiljer dem från andra hemsidor är att kontakten till kunderna aldrig delas. Det är aldrig någon tredje part ifrån factoringbolaget med i samtalet mellan köpare och säljare, utan den hålls som en stabil och trovärdig kundkontakt ska göras.

billecta fakturaköp och fakturabelåning
NUMMER TVÅ PÅ MARKNADEN

Öka flexibiliteten

Automatisk påminnelse och inkasso. Kostnadsfritt!

Mynt fakturaköp och fakturabelåning
REKOMMENDERAS AV OSS

Öka likviditeten

Kom igång med fakturaköp och factoring på bara ett par timmar.

Om det är factoringbolaget själva som sköter kundkontakten är det viktigt att välja ett med en positiv bakgrund för att ge ett gott intryck till kunden. Ett bra factoringbolag ger många fördelar som exempelvis kunna hantera allt administrativ och att kunna hitta bra affärer. Dessutom hamnar all förtjänst från försäljningen direkt in på bankkontot när en affär har genomförts.

OPTIONAL SUBHEADING

Fakturaköp utan regress

När det genomförs ett fakturaköp utan regress går hela kreditrisken till företaget som har köpt upp fakturan, förutom påminnelse- och inkasso avgifterna för alla förfallna fakturor. Denna variant ges endast till de företag som visar på en bra betalningsförmåga eftersom det medför en risk för den som köpt fakturan. Avgiften för dessa fakturaköp är oftast dyrare för varje enskilt köp eftersom de som säljer blir av med kreditrisken som kommer med fakturan. 

Att köpa en faktura med regress gör att om den fakturan lämnas obetald efter ett bestämt antal dagar kommer den att köpas tillbaka av den som först sålde den. Med det menas att de som sålde den står för all kreditrisk. Sammanfattningsvis kan ett fakturaköp utan regress beskrivas som att factoringbolaget tar hela risken om den sålda fakturan skulle bli obetald.

Ibland ingår en självrisk

Hos vissa factoringbolag ingår det en självrisk på 5-10 % om fakturan inte skulle bli betald. Detta görs för att factoringbolaget inte ska riskera att förlora för mycket av sina intäkter på att driva fakturan till inkasso. Detta är inte något som alla har, utan det gäller enskilda factoringbolag. Det är alltid viktigt att läsa igenom avtalet och om det är med i kontraktet är det bra att vara väl förberedd på en sådan utgift.

Hur prisvärt är egentligen fakturaköp...

Vad kostar fakturaköp?

Kostnad för ett fakturaköp ser alltid olika ut beroende på företaget och fakturan. I Sverige brukar dock avgiften ligga på ca 2-5 % av hela fakturabeloppet. Det som påverkar priset mest är saker som hur kreditrisken ser ut, volym och om den säljs med eller utan regress. 

Om köpet går igenom ett factoringbolag, vilket de flesta köpen gör, tar de även ut en avgift. Denna brukar inte vara särskilt hög och påverkar inte vinsterna i försäljningen eller köpet särskilt mycket. Det är dock bra att veta om att den finns för att slippa överraskningar senare.

Ibland förekommer en årspremie

Hos vissa factoringbolag tas det även ut en årspremie för att få använda deras tjänster. Denna summa varierar från de olika bolagen, men oftast handlar det om några tusenlappar per år. Utan årspremien får företaget inte använda någon av deras tjänster. Därför kan det vara mer värdefullt finansiellt sett att hantera många fakturor istället för enstaka. 

Denna årspremie gäller inte hos alla bolag, utan för många räcker det med den avgift som tas ut vid en försäljning av fakturan. Därför är det viktigt att se över deras villkor innan det skrivs ett avtal för att veta vad som gäller hos varje enskilt bolag.

Fördelar och nackdelar

Skillnad mellan fakturaköp och fakturabelåning

En fakturabelåning är ett begrepp som används inom factoring. Det innebär att kundfakturor lånas ut till en viss procentsats som oftast ligger på mellan 60-95 % av fakturabeloppet. Alla fakturorna står sedan som en säkerhet på lånet. 

Hela summan av lånet betalas sedan ut omgående efter att fakturan eller fakturorna har lånats ut. Oftast sker det inom loppet av 48 timmar. Det som skiljer fakturabelåning och fakturaköp åt ligger tydligt i namnen. Medan fakturor lånas ut i fakturabelåning, köps fakturorna upp mot en avgift vid fakturaköp.

Fördel med fakturabelåning

Vad som kan ses som en fördel med att ta en fakturabelåning är att företaget som lånar ut fakturor fortsätter att behålla sitt ägarskap över dem. Det betyder att om de fakturorna skulle förfalla och inte bli betalda i tid, går alla eventuella påminnelse- och förseningsavgifter till företaget som belånat fakturan. Är det en köpt faktura kommer rätten till de avgifterna att hamna hos den som har köpt fakturan. 

En stor fördel med att ta en fakturabelåning är att det är mycket enklare att få ett traditionellt banklån. För de företag som tidigare inte blivit beviljade ett företagslån är fakturabelåning ett smidigt sätt att ersätta ett ordinarie banklån. Priset för en fakturabelåning räknas på den räntan som finns på lånet. Vanligtvis ligger den på ca 2-5 % av hela lånet, alltså värdet av fakturan.

Fakturaköp utan kreditupplysning

De flesta hemsidor som hanterar försäljning och utlåning av fakturor använder någon sorts kreditupplysning. Om någon har gått i borgen för att genomföra exempelvis ett fakturalån kan även de behöva göra en kreditupplysning för att bli godkända. Allt är till för att alla parter inom köpet eller lånet ska vara säkra på att det inte finns några tidigare betalningsanmärkningar och därmed få en säkrare bedömning att en betalning kan bli gjord.

Fakturaköp utan kreditupplysning

Det finns dock sidor som godkänner ett fakturaköp eller fakturalån utan kreditupplysning. Det gör att processen oftast är snabbare när de inte behöver lägga tid på att kolla upp tidigare ekonomi. Detta är även bra för dem som tidigare haft problem med kreditupplysningar som då kan genomföra affärer utan motgång. Dock är det mindre säkerhet bakom ett sådant lån eller försäljning och affären bör hanteras varsamt.

Läs alltid på om...

Fördelar med fakturaköp

Det finns många fördelar med fakturaköp. För det första ger det en bättre likviditet och det kan i följd ge en bättre möjligheter att använda kassarabatter. Företaget bromsas inte upp i väntan på betalningar, utan får in pengar direkt som kan hjälpa företaget vidare i sin utveckling. Det kommer långsiktigt sett spara mycket pengar och kan potentiellt utnyttja nya och bättre affärsmöjligheter. 

Om företaget har stora eller utestående kundfordringar och fakturor kan det vara svårt att få ta ett lån hos banken eller få annan finansiell hjälp. Det behöver inte innebära att företagaren gör ett dåligt jobb, utan det är något som kan hända ibland.

Ni betalar bara för de tjänster som används

Genom att använda fakturaköp betalas endast den finansiering som har valts att användas. Det går att sälja en, flera eller alla av ett företags fakturor. Det är även mindre fakturaadministration vilket gör processen att hantera fakturor mycket enklare. Det är trots allt factoringbolaget som hanterar allt pappersarbete istället.

Att köpa och sälja fakturor ger en väldigt stor flexibilitet. Det är helt upp till företaget att välja vilka fakturor de vill sälja eller köpa. Det är även helt fritt att välja hur många fakturor som ska köpas in och hur ofta. Medan några väljer att sälja fler i stora omgångar, finns det företag som inte har ett lika stort behov och säljer några enstaka gånger. Det finns alltid en valfrihet i att välja.

Nackdelar med fakturaköp

Den största nackdelen gällande fakturaköp har att göra med de höga finansiella kostnaderna. Att sälja fakturor är dyrare än att ta ett lån hos banken och andra liknande finansieringar. Vid försäljning av en faktura betalas det in en avgift på fakturabeloppet, vilket vanligen ligger på 2-5 %, och enligt betalningsvillkoren får kunderna oftast 30 dagars kredittid. Det ger en ränta på 2-5 % på 30 dagar. Vid ett banklån betalas det en årsränta. Dock ger inte ett banklån den snabba likviditet som ett fakturaköp ger.

Kundkontakten kan försämras

Många kunder vill inte heller göra affärer om de inte sköts via ett factoringbolag. Men det är factoringbolaget själva som bestämmer via sin kreditupplysning vilka fakturor de vill köpa och sälja med. Detta kan göra att det kan gås miste om bra affärsmöjligheter. Men i de fallen kan företaget vara säkert på att de affärer som görs kommer att gå väl. 

Slutligen kan det potentiellt förekomma en avgift vid avslutande kontakt med factoringbolaget. Detta sker oftast om kunderna inte har betalat de fakturor som blivit sålda till factoringbolaget. Det gör att säljaren blir återbetalningsskyldig.

Vad kan hända i värsta fall?

Risker

Allting kommer med risker när det ska göras affärer. Det är någonting ingen kommer ifrån och är en bra anledning till att se över riskerna först för att kunna vara väl förberedd. Att jobba med fakturaköp ger inte mycket mer risker än någon annan sorts affär, det är snarare tvärtom. 

I Sverige är det generellt sett en av de tryggaste affärerna som kan göras. Det är för att bolagen som erbjuder tjänster inom fakturaköp ständigt kontrolleras för att garantera deras pålitlighet. Men det är alltid bra att känna till de egna riskerna gällande handel med fakturor.

Avgifter

Det kostar alltid att köpa fakturor och desto längre period den gäller kan priset stiga mycket under den tiden. Medan det i sig inte är en risk är det viktigt att räkna över förtjänsten på köpet många gånger om. Det finns ingen ångerrätt gällande fakturor och då kan det vara mycket pengar som har gått till ingenting. Alla avgifter och villkor måste dessutom tydligt stå i avtalet mellan säljare och köpare.

Svårt att bryta avtal

Att som säljare ge sig in i fakturaköp bör inte ske för snabbt. Att bryta avtal kan ge stora konsekvenser och är något som helst ska undvikas. Främst för att factoringbolaget tar ut en avgift om avtalet bryts för tidigt. Men det ska inte vara omöjligt att kunna sluta avtal med sitt factoringbolag om det skulle behövas av olika skäl. Det är viktigt att se över att reglerna i avtalet med factoringbolaget är flexibla och att de anpassas till faktiska behov. Det kommer att gynna både den som säljer och köper.

Använd dig av fakturaköp för att frigöra kapital

Ett kapital är ett ord för företagets resurser som finns att tillgå. Det utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder. De flesta företag har någon sorts kapital. Det kan vara i form av verktyg, datorer eller annat som företaget äger. Men det kan även innebära saker som hyrs in och används i verksamheten som exempelvis lokaler eller stora maskiner. Det är alltid som mål inom företaget att kapitalet ska öka och ett stillastående kapital kan motverka arbetet mot det målet.

Förbättra likviditeten

Ett företag har inte alltid möjlighet att vänta på att betalningar från kunder ska komma in innan det ska påbörjas ett nytt projekt eller säljas nya varor. Det är svårt att köpa in nya produkter till nästa försäljning när företaget ligger ute med pengar och inte har några för tillfället. 

Med ett betalningsvillkor på vanligtvis 30 dagar tar det ofta lång tid att få betalt och verksamheten riskerar att bli stillastående. Med det kommer en kapitalbindning som både kan bli lång och ge besvär för företaget. Detta kan ge fruktansvärda konsekvenser för företagets tillväxt.

Öka flexibiliteten

Därför är det bra att använda sig av dessa tjänster för att kunna frigöra kapitalet. På det sättet kommer det aldrig hinna bli stillastående, utan företaget kan fortsätta att jobba och växa. Att använda sig av fakturaköp ger en god möjlighet att hjälpa företaget på ett enkelt sätt utan att påverka vad som händer inom själva företaget. Hanteringen av administrationen skickas vidare till factoringbolaget och fokuset kan istället läggas på att arbeta upp det egna företaget.

Finansiella möjligheter

Öka företagets finansiella flexibilitet

En finansiell flexibilitet skapas när ett företag har tillgång till likviditet och kapital. Med det ges en möjlighet att kunna agera när ett tillfälle ges och företaget är inte bromsat ekonomiskt, utan kan ta de jobb och erbjudanden som kommer eftersom det finns finanser att tillgå. Det gör att företaget kan påverka, investera och utvecklas på ett helt annat sätt, vilket naturligtvis är till fördel för vilken verksamhet som helst.

Enklare och smidigare än att ta ett företagslån

Genom att utnyttja möjligheter som vid fakturaköp går det att öka företagets finansiella kapacitet. Ett företag som aldrig bli bromsat av de obetalda fakturorna, utan kan fortsätta att jobba som vanligt, har stora möjligheter att utvecklas. Istället för att vänta in betalningar kan företaget gå vidare och få in högre inkomster eftersom det kan hantera fler kunder och fler arbeten.

Bra alternativ för de som inte kan ta ett lån

Dessutom är det en mycket enkel tjänst som innebär mindre risker än vid ett vanligt företagslån och kräver lite arbete i administration. Dessutom kan fakturaköp ge andra möjligheter gällande exempelvis lån. Medan det kan vara svårt att få ett företagslån för att hjälpa till med finanserna är det enklare att sälja fakturor och tjäna in pengar därigenom. Fakturaköp öppnar upp fler möjligheter för företaget och låter prestationsförmågan få växa till det bästa den kan bli.