Fakturabelåning

Fakturabelåning är en tjänst som hjälper ett bolag att öka likviditeten under korta perioder. Exempel: Ert bolag säljer en produkt till er kund som i sin tur kräver 90 dagars kredittid. När ni sedan endast har 30 dagars kredittid till er leverantör så kan det ibland vara svårt att få ihop likviditeten i bolaget. Då kan ni använda tjänsten fakturabelåning. 

Fakturabelåning är en tjänst som gör det möjligt för företag att inteckna sina fordringar mot ett lån.

Mynt fakturaköp och fakturabelåning
Behåll 100% av

fakturavärdet

Behåll 100% av fakturavärdet från början. Ni behåller även kontakten med kunden för bästa kundupplevelse

billecta fakturaköp och fakturabelåning
Påminnelse och inkasso

kostnadsfritt

Kom igång och förbättra er likviditet idag! Ni ansöker på ett par minuter.

ÖKA FÖRETAGETS FLEXIBILITET

Vad är fakturabelåning?

Fakturabelåning är en tjänst som gör det möjligt för företag att inteckna sina fodringar mot ett lån. Man pantsätter helt enkelt sina fakturor och får ut ett lån från finansbolaget som sedan återbetalas i samband med att kunderna betalar fakturorna. Om fakturabelåning inte är möjligt kan ett lån vara ett alternativ. Hos Dittlån.se kan du läsa mer om detta.

Till skillnad mot fakturaköp, där finansbolaget ofta tar över kreditrisken i samband med att de köper fakturorna, så är det företaget som är ansvarig för att kunderna betalar sina fakturor. Det betyder att om en kund inte betalar sin faktura inom den tidsperiod som är avtalad så får företaget betala tillbaka de pengar som man har lånat, plus avgiften för fakturabelåningen.

Factoringbolaget ansvarar för att driva in pengarna

När man upprättar ett avtal om fakturabelåning med ett finansbolag så avtalar man om hur stor kostnaden för belåningen ska vara, hur lång belåningstid som gäller och hur stor belåningsgraden är. Ofta så brukar ett finansbolag kräva att alla företagets fakturor ska lämnas in för fakturabelåning, inte bara de med långa kredittider, vilket i och för sig för att man slipper all administration kring sina kundfakturor. 

Istället så ansvarar finansbolaget för att skicka ut fakturorna, skicka påminnelse och vid behov även hantera indrivning av fordringarna. Detta är oftast befriade för ett företag som kan hänvisa sina kunder till finansbolaget i samband med betalningsproblem. Det gör att företaget inte behöva kräva in pengarna själv, vilket kan göra att det uppstår problem med kundrelationerna.

Vanligast är att låna cirka 80% av fakturans värde

Ett vanligt upplägg vid avtal om fakturabelåning är att man får belåna sina fakturor i 30 dagar mot en viss procentsats av fakturabeloppen, eller mer mot ytterligare kostnader. Den normala belåningsgraden är normalt 80 procent, mellan 70-90 procent av fakturans värde. 

Det innebär att om man belånar fakturor till ett värde av 100 000 kronor så får man direkt 80 000 kronor utbetalt till sitt bankkonto. Därefter så avvaktar finansbolaget med resterande del tills dess att kunderna har betalat sina fakturor, då resterande 20 procent minus avgifter betalas ut.

Vad händer när kunden inte betalar?

När man använder sig av fakturabelåning så ska kunderna informera om att man har överlåtit fordran till ett finansbolag, som även hanterar indrivning kring fordran. Skulle någon eller flera kunder inte betala sina fakturor i tid så kommer de pengar som man har lånat på dessa fakturor, 80 procent, att dras av från nästa fakturor som man lämnar in för fakturabelåning. 

Om man exempelvis har skickat fakturor för 100 000 kronor och fakturor motsvarande 15 000 kronor inte har betalats så kommer 80 procent + avgiften att dras av från de nya fakturorna som man belånar. Dock så får man sina pengar utbetalda senare då kunderna betalar sina fakturor.

FORTNOX FINANS

Fakturabelåning i Fortnox

Fortnox är ett av Sveriges mest använda bokföringsprogram. Bolaget erbjuder även sina kunder finansiella tjänster så som fakturabelåning och fakturaköp. Här nedanför kan ni se hur Fortnox arbetar med fakturabelåning.

AVGIFTER & KOSTNADER

Vad kostar fakturabelåning?

Att använda sig av tjänsten fakturabelåning behöver inte bli speciellt dyrt för företaget. Oftast  brukar ett finansbolag (även kallat factoringbolag) ta ut en viss procent av fakturans värde, normalt 1 procent, i samband med att kunderna betalar sin faktura. 

Det innebär att om man har en faktura på 100 000 kronor och belåningsgraden är 80 procent så får man först 80 000 direkt utbetalt till sitt konto och sedan ytterligare 19 000 kronor, 20 000 kronor minus en procent, i samband med att kunden betalar fakturan. 

Det är ett lågt pris för att säkra företagets likviditet så att företaget dels klarar av sina rörliga kostnader men också har tillgång till likvida medel i samband med tillväxt.

Administrationsavgifter

Det finns vissa finansbolag som också tar ut en administrationsavgift per faktura som brukar ligga på mellan 10-25 kronor per faktura. För påminnelseavgifter, inkassokostnader och dröjsmålsräntor som kunderna betalar för sina försenade betalningar kan man också förhandla om. Vissa finansbolag tar själva den avgiften för att täcka upp det administrativa arbetet med indrivning medan andra delar avgifterna med kunderna.

Olika avgifter i olika situationer

Det finns några detaljer som kan påverka avgiften för fakturabelåningen. Bland annat så brukar vissa myndigheter och större företag kräva 90 dagars kredit, vilket innebär att du behöver låna på dina fakturor under en längre tid. 

Om du har kunder som är i en bransch som är kända för att vara sena betalare eller erbjuder tjänster som privatpersoner är kända för att inte betala snabbt så kan detta också påverka både kostnaden och även belåningsgraden.

ÖKA FÖRETAGETS FLEXIBILITET

Skillnad mellan fakturaköp och fakturabelåning

De flesta finansbolag kan erbjuda olika tjänster som bland annat fakturaköp och fakturabelåning. Skillnaden mellan dessa två tjänster är egentligen inte så stor, då det kommer till finansieringen, men det finns ändå en del skillnader som är avgörande då man ska välja vilken tjänst som passar företaget bäst.

Fakturaköp innebär att du säljer dina fakturor till ett finansbolag och får upp till 98 procent av fakturans värde i betalning, beroende på din kunds kreditvärdighet, direkt in på ditt bankkonto. Om du istället belånar dina fakturor så får du cirka 80 procent av fakturans värde utbetalt direkt och de resterande 20 procenten, minus avgifter, betalas ut senare då din kund har betalat. 

Skillnaden mellan fakturaköp och fakturabelåning innebär för denna del att du har en del pengar kvar att hämta från finansbolaget då kunden betalar och att avgifterna är lägre, bara cirka 1 procent för fakturabelåning medan ett fakturaköp kan kosta mellan 2-5 procent av fakturans värde.

Fakturaköp med och utan regress

Dina åtaganden för de olika tjänsterna skiljer sig också åt. Det finns fakturaköp med regress och fakturaköp utan regress. Det förstnämnda innebär att om din kund inte betalar den faktura som du har sålt till finansbolaget så är du återbetalningsskyldig till finansbolaget. Säljer du en faktura på 10 000 kronor och får 9 700 kronor utbetalt så är du tvingad att betala in 10 000 kronor till finansbolaget om kunden inte betalar. 

Fakturaköp utan regress innebär att du överlåter hela kreditrisken till finansbolaget. Det brukar kosta lite mer men i gengäld så behöver du inte betala tillbaka några pengar om kunden inte betalar, under förutsättning att du uppfyllt dina åtaganden mot din kund enligt fakturan.

Fakturabelåning innebär att du överlåter kreditrisken till finansbolaget

För fakturabelåning så överlåter du inte kreditrisken till finansbolaget eftersom du enbart lånar pengar med dina fakturor som säkerhet. Om kunden inte betalar så kommer du att bli återbetalningsskyldig till finansbolaget.

Självklart så fortsätter finansbolaget att driva in dina pengar och om kunden så småningom betalar så får du dessa pengar utbetalda.

VILKA FÖRDELAR FINNS DET?

Fördelar med fakturabelåning

Det finns många fördelar med att använda sig av fakturabelåning. Nedan finner du några av dessa fördelar.

VILKA NACKDELAR FINNS DET?

Nackdelar med fakturabelåning

Det finns inga direkta stora nackdelar med att använda sig av fakturabelåning men det finns några saker som det kan vara bra att tänka på.

fakturabelåning

VILKA RISKER FINNS DET ATT TA HÄNSYN TILL?

Risker

Som med alla andra finansieringstjänster så tar man alltid en risk när man lånar pengar. Finansbolaget som har lånat ut pengarna vill få sina pengar tillbaka och även de avgifter som de tar ut i samband med belåningen. Säkerheten i form av fakturor gäller endast så länge fakturan inte har förfallit och om kunden inte betalar så får företaget själv stå för kreditförlusten och därmed återbetala det belopp som företaget har lånat på fakturan. 

Själva kreditförlusten är egentligen inte värre än om man själv har skickat fakturan till kunden och inte fått betalt. Det som dock kan bli betungande för företaget är att man fått en större del av fakturabeloppet utbetalt i förskott och därmed behöver betala tillbaka detta till finansbolagen, vilket kan försämra företagets framtida likviditet.

Få nackdelar att ta hänsyn till

I övrigt så är riskerna med fakturabelåning väldigt få och istället så brukar kunder som får fakturan från ett finansbolag betala punktligt då de vet att det annars medför risker för dessa kunder att det uppstår ytterligare kostnader. Därför så brukar fakturabelåning vara en mycket smidig och effektiv lösning för att hantera företagets fakturaadministration och företagets inflöde av likvida medel.

ÖKA FLEXIBILITETEN

Använd dig av dessa tjänster för att frigöra kapital

Fakturabelåning är en finansieringstjänst som främst vänder sig till företag som vill frigöra kapital snabbt som kan användas för att få en bättre tillväxt i företaget. Det kan vara förödande för tillväxtföretag att sitta utan likvida medel i samband med att företaget expanderar. Dessutom så kräver många stora kunder upp till 90 dagars betalningstid. 

Det är en kredittid som det kan vara svårt för företaget att själv att erhålla från sina leverantörer, vilket kan skapa en ohållbar ekonomisk situation som innebär att företaget själv kommer efter med både betalningar och tillväxt.

Både stora och små företag använder sig av fakturabelåning

Det är inte bara små och medelstora företag som använder sig av tjänster som fakturabelåning utan även större företag har upptäckt många av de fördelar som fakturabelåning för med sig. 

Bland annat så innebär fakturabelåning att man slipper hantera sin egen kundreskontra utan istället överlåter detta till ett finansbolag, som också hanterar indrivningen av fordringarna, så att företaget istället kan fokusera mer på sin verksamhet. Dessutom är kostnaden för att frigöra kapitalet snabbt inte speciellt stort med tanke på att man också slipper administrationen.

ANVÄND TJÄNSTENS FÖRDELAR

Öka företagets finansiella likviditet

Genom att belåna sina fakturor och därmed få en större del av fakturornas värde utbetalt direkt så blir företaget mer konkurrentkraftigt och har möjlighet att möta en ökad efterfrågan på varor och tjänster. Genom att företaget alltid har tillgång till likvida medel så begränsas inte företaget från att växa och ta in nya kunder. 

Dessutom så ger likvida medel företaget en större finansiell flexibilitet som innebär att företaget snabbt kan agera på nya marknader eller nå ut till helt nya kundgrupper. Det möjliggör även för företaget att kunna fatta snabba investeringsbeslut och ta olika tillfällen i akt utan att begränsas av att man inte har de likvida medel som krävs. Därför så är fakturabelåning en sund finansieringslösning som passar utmärk även för välmående företag.