OLIKA VILLKOR TILL OLIKA BOLAGSFORMER

Låna pengar till olika bolagsformer

Hur fungerar det att låna pengar till olika bolagsformer? Att ta ett företagslån kommer med många fördelar för din firma, speciellt om det befinner sig i en period då stor tillväxt är möjlig. Dock finns det även en del risker med ett företagslån som du bör vara medveten om. Dessa följande för- och nackdelarna bör du ha koll på om du driver ett aktiebolag, en enskild firma eller ett handelsbolag.

VILKET LÅN PASSAR ER BÄST?

Såhär fungerar lån för olika bolagsformer

Ett företagslån hjälper dig att anskaffa ekonomiska medel till ditt företag. Om du ansöker om ett företagslån hos en mindre långivare istället för hos en bank kommer du att snabbt kunna få en godkänd ansökan och ditt lån utbetalt. Ett företagslån hos en bank kräver däremot en något längre låneprocess.

Att ansöka om ett företagslån är möjligt för såväl enskilda firmor, aktiebolag och handelsbolag. Ju större och mer lönsamt bolag du har desto enklare är det för dig att få ett företagslån.

Lån skapar möjligheter

Oavsett om du nyligen har startat ett företag eller om du har många år i branschen kan det vara tid att ansöka om ett företagslån. Med hjälp av ett lån får du större möjligheter att utveckla ditt företag, expandera och ta det till nästa nivå av lönsamhet. Det finns ett brett urval av långivare att välja mellan.

Det finns många olika långivare som erbjuder företagslån. Det spelar ingen roll vilken typ av firma du driver så länge som det anses ha goda möjligheter att återbetala det lån du ansöker om. Det finns många lån som passar dig och din affärsverksamhet.

Fördelar med företagslån för aktiebolag

Det är väldigt vanligt för aktiebolag att ansöka om företagslån. Med hjälp av ett lån har företagen då möjlighet att expandera sin verksamhet mycket snabbare än vad de annars hade haft möjlighet till. Du kan helt enkelt få ditt företag att växa i mycket snabbare takt och få en bättre lönsamhet.

En stor fördel med att ansöka om ett företagslån till aktiebolag är att du som ägare inte har något personligt ansvar för lånet då det är en del av företagets ekonomi. Det är alltså själva företaget som har ansvaret för lånet oavsett om det skulle gå bra eller dåligt för lönsamheten under den tid du återbetalar lånet. På så sätt kan du känna dig mindre orolig om du tar ett företagslån i form av aktiebolag.

En annan fördel med att ta ett företagslån för ditt aktiebolag är att du får de ekonomiska tillgångar du behöver för att expandera din verksamhet. Beroende på vilken typ av verksamhet du har kan du behöva köpa in nya maskiner eller nytt material. Detta kan du då med fördel använda ditt lån till. Om man är säker på att företagets nya intäkter kommer att utgöra en större del än lånets kostnader på lång sikt kan man med gott samvete ta ett företagslån.

Risk med att ta lån som aktiebolag

Om du har ekonomiska problem i ditt företag som du anser kan lösas med ett lån kan du låna av denna anledning. Kom dock ihåg att du måste kunna återbetala lånet under den löptid som finns. Detta kan därför vara en riskfaktor för många företagare som endast ser lån för att lösa ekonomiska kriser som en snabb lösning. Här gäller det att tänka långsiktigt och ha en bra budgetplan, speciellt om företaget lider av långvariga förluster.

En annan risk med att ta ett företagslån är att du som ägare kan bli personligt betalningsskyldig om bolagets ekonomi felredovisas. Detta för att ett personligt betalningsansvar gäller om det har slarvats med redovisningen. Därmed är det av extra vikt att redovisningen sköts på rätt sätt när ett aktiebolag har lån.

För att aktiebolag ska kunna ta ett företagslån krävs av vissa långivare att dess ägare ska gå i personlig borgen för företaget. Detta för att långivaren ska känna sig säkrare på att få tillbaka sina pengar i tid. Detta utgör en risk för dig om du inte är säker på att lånet kommer kunna återbetalas med hjälp av företagets egna ekonomi. Se därför alltid till att ha full kontroll över bolagets ekonomi innan du ansöker om ett företagslån om det krävs att du går i personlig borgen.

Att ta ett företagslån som enskild firma är relativt enkelt. Det finns mängder av långivare som accepterar såväl nya som gamla bolag. Ett företagslån är ett bra alternativ såväl när du vill starta upp din firma som när du vill expandera den. Eftersom att du är personligt ansvarig är det viktigt att inte lockas till att låna en allt för hög summa.

Fördelar med ett företagslån för enskild firma

Att ta ett företagslån för din enskilda firma gör att du snabbt kan ta till de metoder och handlingar som krävs för att få ditt företag att växa. Du kan snabbare växa till och bli ett lönsamt företag genom ditt lån.

I princip finns det ingen direkt skillnad i risk mellan att ta ett företagslån eller ta ett privat lån som enskild firma. Att ta ett företagslån är dock en fördel då långivare är strikta med att du ska kunna bevisa att ditt företag har en realistisk affärsplan och en bra budget. På så sätt vet du att de inte lånar ut pengar till ditt företag om de inte tror på din chans att återbetala lånet i tid. Om du istället skulle ta ett privatlån blir du och ditt företag inte lika noggrant kollat vilket är till en nackdel för dig med tanke på risken.

Risker med att ta lån som enskild firma

Det finns en risk med att ta ett företagslån som enskild firma. Den risken gäller att det är du som ägare som är personligt betalningsansvarig för de lån du tar, även om de är till ditt bolag. Om din firma skulle hamna i en ekonomisk nedförsbacke, gå med plötslig förlust eller liknande så är det du som måste betala av lånen ur egen ficka.

Just därför är det viktigt att som enskild firma alltid ha en god ekonomi och en bra plan när ett företagslån tas. Detta för att undvika en personlig konkurs på grund av att ett för högt lån som inte kan återbetalas har tagits.

Detta kan vara en av anledningarna till varför det är svårare för handelsbolag att få ett företagslån godkänt av långivare. Speciellt om det är ett mindre sådant som saknar stora resurser och tillgångar. Framförallt nystartade handelsbolag kan ha svårt att få ett företagslån godkänt, men det är inte en omöjlighet. Framförallt mindre långivare är öppna för att låna till handelsbolag.

Fördelar med att låna som handelsbolag

Det finns en rad olika fördelar med att låna pengar som ett handelsbolag. Så länge du har en bra budget för hur lånet ska användas och återbetalas kan ett lån hjälpa mer än stjälpa i ditt bolag.

Med ett företagslån kan du expandera din verksamhet, finansiera din tillväxt och inhandla de produkter som behövs för att du ska kunna driva företaget mot ökade vinster. Du får mer ekonomisk potential att snabbt växa.

Ett företagslån för handelsbolag ser till din verksamhet och ger dig ett förmånligt lån med god ränta och bra villkor.

Risker med att ta ett lån som handelsbolag

Att ta ett företagslån för ett handelsbolag kommer med risken att du själv står ansvarig för företagets ekonomi. Om företaget inte klarar av att betala tillbaka det lån som tagits måste du som delägare då betala lånet ur egen ficka då betalningskravet riktas mot dig.

På grund av detta är det viktigt att lägga upp en betalningsplan innan låneansökan skickas in och se till så att bolaget inte kommer ha några problem med att återbetala lånet även under en eventuell ekonomiska nedgång.

Det är dessutom extra viktigt att inte låna mer pengar än vad som faktiskt behövs. Ett för högt lån som spenderas ovist sätter ökad press både på dig och ditt handelsbolags ekonomi.

En extra stor nackdel med att ta ett företagslån för handelsbolag finns om en av delägarna är passiv. Om en passiv delägare inte är medveten om vilka lån som den aktiva delägaren ansöker om till handelsbolaget kan det få konsekvenser. Detta ifall bolaget skulle gå dåligt då såväl den aktive som den passive delägaren blir betalningsskyldig för lånet.

Ränta på företagslån

Beroende på vilken typ av företag man har så kan ett företagslån se olika ut. Det kan till exempel vara mer fördelaktigt att ha ett företag med god ekonomi och en hållbar affärsplan än ett nystartat företag när du ska ansöka om ett företagslån. Det kommer då finnas fler långivare som är intresserade av att låna pengar till ditt bolag.

Du kan få olika hög ränta beroende på vilken långivare du lånar hos och beroende på hur välmående ditt företag är. Ett mer väletablerat bolag kommer kunna få bättre lånevillkor än ett nystartat sådant, inklusive en lägre ränta. Ett större företag kan även bli beviljat högre lånebelopp än ett litet företag.

Räntan avgörs bland annat beroende på vilken bolagsform du använder. Bra att tänka på är att det är aktiebolaget som betalar räntor och amorteringar medan hos en enskild firma är det du som privatperson.

Firmalån och företagslån online

Lägre ränta vid goda ekonomiska förutsättningar

Om du har en god ekonomi har du en bättre grund för att förhandla fram en lägre ränta på ditt företagslån. Det kommer hjälpa dig att återbetala lånet då kostnaderna blir lägre. Ju bättre lönsamhet ditt bolag har desto lägre ränta brukar långivare kunna erbjuda. Tänk på att jämföra de olika räntorna hos olika långivare för att kunna hitta det bästa alternativet för just ditt bolag.

Om du lånar pengar med ditt bolag tillkommer det låneavgifter såsom ränta och månatliga avgifter tillsammans med återbetalningen. Dessa är viktiga att ha med i din budget.

Tre sorters ränta

Det finns tre olika typer av ränta för företagslån. När du ansöker om ett företagslån kommer du att se rörlig ränta, ränta med lånetak och fast ränta. Det är viktigt att utvärdera vilken ränta som passar ditt företag bäst innan du ansöker om ett lån.

En fast ränta kan vara till din nackdel om räntan stiger mycket. Om den går upp och ner under din låneperiod kan det dock vara till en fördel då du alltid betalar samma, fasta summa. Med en fast ränta är du även medveten om vad du förväntas betala varje månad.

Med en rörlig ränta däremot följer din räntekostnad räntans upp- och nergångar. Om räntan sjunker kan du ha tur och få extra låga återbetalningar vilket du tjänar pengar på. Oftast rekommenderas det att ditt företagslån har såväl en del med en fast ränta som en rörlig ränta.

Om du istället väljer ett lån med räntetak innebär det att din ränta är rörlig upp till en förutbestämd räntenivå. Detta ger dig extra trygghet och skydd mot ränteuppgångar samtidigt som dina återbetalningar kan bli lägre om räntan sjunker.